Historia Szkoły

Jesteś tu: » Strona główna » Historia Szkoły

 Non scholae sed vitae discumus

        "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"

                                                - Seneka Młodszy


Historia szkoły


zdjzdj

 


Szkoła Podstazdjwowa nr 24 w Zabrzu ma bardzo bogatą historię. Jako najstarsza funkcjonująca do dziś placówka oświatowa w Mikulczycach, jest kontynuatorką szkoły zbudowanej na Wzgórzu Kościelnym. Potrzeba zbudowania nowego budynku szkolnego wyniknęła z gwałtownego rozwoju gminy Mikulczyce oraz licznego napływu ludności spowodowanego powstawaniem w okolicy różnego rodzaju zakładów przemysłowych: kopalni, hut, koksowni, cegielni i tartaków. Współfundatorem obydwu budynków naszej szkoły był ówczesny właściciel majątku ziemskiego w Mikulczycach: książę Guido Henckel von Donnersmarck.

Budynek przy ulicy Tarnopolskiej powstał w roku 1892 – jako szkoła dla chłopców „Knabenschule”. Budynek w głębi placu szkolnego został oddany do użytku w roku 1908 – jako szkoła dla dziewcząt – „Madchenschule”.

Pierwszym kierownikiem szkoły dla dziewcząt był wielce zasłużony i ceniony w Mikulczycach – Paul Kraus. W zawodzie nauczyciela przepracował aż 54 lata. Jednocześnie przez wiele lat pełnił funkcję pisarza gminnego i organisty kościelnego. Dzięki jego zapiskom znamy dzisiaj wiele szczegółów z historii naszej dzielnicy. Jego syn noszący to samo imię, był znanym - nie tylko lokalnie – kompozytorem. Płyta poświęcona pamięci Paula Krausa juniora znajduje się na cmentarzu przykościelnym.

Po przesunięciu granic w 1945r. Mikulczyce po wielowiekowej przerwie powróciły w granice Polski.

Szkoła przy ulicy nosiła nazwę „Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 w Mikulczycach”, natomiast szkoła w głębi placu „Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 w Mikulczycach”.

W 1951r Mikulczyce przestały być samodzielną wsią w powiecie bytomskim i zostały przyłączone do Zabrza jako jedna z jego dzielnic.

Szkoła przy ulicy Tarnopolskiej otrzymała nazwę „Szkoła Podstawowa nr 25 w Zabrzu” a Szkoła w głębi placu „Szkoła Podstawowa nr 24 w Zabrzu”.

1 września 1977 roku  nastąpiło  połączenie  obu  Szkół  w jedną – Szkołę  Podstawową  nr 24

w Zabrzu.

Po dwudziestu latach od tego wydarzenia, w kwietniu 1997r. nastąpiło uroczyste nadanie imienia szkole. Patronem naszej szkoły został  Norbert Grzegorz Kroczek, muzyk, kompozytor i dyrygent, założyciel oraz wieloletni kierownik chóru „Resonans con tutti”.

W 2001 roku Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta Kroczka świętowała  swoje stulecie.

Dyrektorem placówki jest mgr Ewa Kocimska.

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>